In een periode van definitief afscheid moeten nemen van een dierbare komen er veel dingen op u af. Terwijl u overspoeld wordt met verdriet en emotie, moeten er vele praktische dingen omtrent het afscheid geregeld worden.
Ook moet worden nagedacht over de vorm en inhoud van het afscheid.
Dat is vaak moeilijk, omdat verdriet overheerst.

Toch is het belangrijk om goed afscheid te nemen;

  • om recht te doen aan uw dierbare, want ieder mens is uniek en verdient een persoonlijk afscheid.
  • voor uzelf, want een goed afscheid zal uw verdriet niet wegnemen, maar zal u zeker helpen om verder te kunnen.

Als ritueelbegeleider kan ik u helpen vorm en inhoud te geven aan dit persoonlijk afscheid.
Samen gaan we op zoek naar warme herinneringen, herkenbare muziek, persoonlijke symbolen en teksten of gedichten die weergeven, wie uw dierbare was en wat uw dierbare heeft betekend.
Samen gaan we vorm en inhoud geven aan het persoonlijke afscheid.

Maar er zijn ook andere momenten in het leven, waarop het belangrijk is stil te staan bij afscheid.
Enkele voorbeelden staan onder het kopje “wat kan allemaal”.